Hitachi 2T 死咗

上年三月買入,開機次數69
應該有 bad sector,HDD 後段可寫入但讀唔到。
建達保。今日下畫拎o左上代理。
阿姐姐見到 Hitachi 就話 Hitachi 要放底 check。
一兩日覆番你有無開題,送廠維修就要 4-6 個禮拜。

諗緊好唔好自己RMA,唉... o的 HDD 真係化學。
又一次麻麻地嘅建達 user experience...

>>上年三月買入,開機次數69

太少用瓜左.........................

TOP

回復 2# 2046

唉...少用又瓜
用得多又瓜...
都唔知啲 HDD 想點
換啲 re-cert HDD 不如俾我補錢好過...

TOP

用咁少就壞左......放在道都壞.....真係唔好彩

TOP

seems like Xander is not as good as it used to be

TOP

回復 5# hkstar

無錯!
我諗緊,如果自己RMA 會唔會有隻新 HDD 返嚟姐

TOP

回復  hkstar

無錯!
我諗緊,如果自己RMA 會唔會有隻新 HDD 返嚟姐
net 發表於 2012-7-19 23:21


樓主自己點做RMA?

TOP

回復  hkstar

無錯!
我諗緊,如果自己RMA 會唔會有隻新 HDD 返嚟姐
net 發表於 2012-7-19 23:21    上年3月買成年幾, 9成9唔會

TOP

宜家電子產品d qc都係痳痳地

TOP

回復  2046

唉...少用又瓜
用得多又瓜...
都唔知啲 HDD 想點
換啲 re-cert HDD 不如俾我補錢好過... ...
net 發表於 2012-7-19 19:08


唔用就得...瓜咗都唔知

TOP