4xxMB是理論速度…

有時各種各樣的原因會造成不足的情况,加上主機有一定年份了…是無法解釋的 ...
next000 發表於 2021-8-5 23:13理論速度要駁底板sata先做得出
用硬碟盒又要過usb又過硬碟盒自己啲電子嘢
寫入有損失係正常,讀取可能無損失咁多

TOP