XQBOX新迷你鋁面HTPC機箱 = GTR X503

= GTR X503
http://www.gtr.com.hk/case/tfx/x503/x503.htm

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-db584b315a6ea9d06d62fdfb81671b41.jhtml
今次呢隻冇咁娘吧…不過如果係10cm高,但42cm闊就最好
細機有細機既好…岩晒比父母用…


[ 本帖最後由 阿Gong 於 2009-3-28 11:50 編輯 ]

LCD模組 RMB 1XX

--del--

[ 本帖最後由 阿Gong 於 2009-3-22 16:21 編輯 ]

TOP

原帖由 阿Gong 於 2009-3-22 16:16 發表
http://item.taobao.com/auction/i ... 2fdfb81671b41.jhtml
今次呢隻冇咁娘吧…不過如果係10cm高,但42cm闊就最好
細機有細機既好…岩晒比父母用…
http:// ...

黑色會靚D

TOP

原帖由 timothyhkg 於 2009-3-22 17:43 發表

黑色會靚D


有,淘寶找找 xqbox 503就有

TOP

capital on stock now

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

原帖由 Coolermama 於 2009-3-22 23:41 發表
capital on stock now HKD3XX no PSU


咁係正都買抵啲wor.

TOP

matx?
or barebone

TOP

黑色...正

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

呢隻好得喎

TOP