LCD模組 RMB 1XX

http://store.taobao.com/shop/xshop/wui_page-cat-33408505.htm

問緊可唔可以顯示中文 (睇黎就唔得架啦…),希望Ching岩用

吾得,只可以顯示英文

TOP

有無software跟?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

幾正啵,係唔係個個都可以用lcd smartie黎MOD?
買個USB黎玩都好

TOP