BROTHER dcp-330c/其它型号出咗呢句嘢 unable to clran 46

见到呢句嘢unable to clran 46.放心部機無事
表示你部打印機數量己到達出廠设定.
要回廠 rst .

真係多謝佢.咁細心设計.過咗保養就開心
兄弟你好嘢 .(全線產品都有)
要比錢買.唔係唔使錢,

http://www.fixya.com/tags/dcp_330c

http://www.donalyza.com/clean-un ... all-in-one-printer/

http://www.fixya.com/tags/dcp_330c

[ 本帖最後由 audio 於 2009-3-25 03:50 編輯 ]