V8 有冇人試過換咗把扇?

最近手痕... 將V8原本把扇換咗銀蝠.... 好似真係靜咗d (其實唔係好明顯... 可能心理作用...)
而cpu溫度亦冇明顯差異...
不過就冇咗紅led... (睇落好似冇以前咁"型"...) 而且亦冇咗調速... 有d後悔... 又要搵日有時間將成個mb連V8拆出嚟再換番....

原帖由 happy_gemini 於 2009-6-11 12:04 發表
最近手痕... 將V8原本把扇換咗銀蝠.... 好似真係靜咗d (其實唔係好明顯... 可能心理作用...)
而cpu溫度亦冇明顯差異...
不過就冇咗紅led... (睇落好似冇以前咁"型"...) 而且亦冇咗調速... 有d後悔... 又要搵日有時間將成個mb連V8拆出嚟再換番....

轉過用白蝠,日間睇d燈光咁少唔多覺眼

TOP

點解換扇要起板?
有無相睇下?

TOP

原帖由 highflyer 於 2009-6-11 17:10 發表
點解換扇要起板?
有無相睇下?


因為隻fan有兩粒螺絲同v8主體連住, 個螺絲位又近住底部 (即係近住cpu果邊), 唔起板根本冇可能擰到粒螺絲...

TOP

原帖由 happy_gemini 於 2009-6-11 18:08 發表


因為隻fan有兩粒螺絲同v8主體連住, 個螺絲位又近住底部 (即係近住cpu果邊), 唔起板根本冇可能擰到粒螺絲...


要唔要將個V8 由板拆埋出黎, 先擰到粒螺絲?

TOP