E-Blux Arco用左一日就壞!?

我星期一去買左呢隻野返來,點知到星期二晚個 "nano" receiver 響我拔出 laptop USB時解體!
個USB插頭金屬頭同其餘部份分開左!
我想問下呢隻mouse或呢隻牌字D野係咪成日都係咁?

個別事件

TOP

原帖由 DarkHero 於 2009-8-26 01:10 發表
個別事件

我本來開開心心咁試緊(講真,我無諗過隻野睇落咁細但又arm我呢D手型大既人)
掂知一收時就出事
而家都唔知返去有無得換過另一隻

TOP