Mouse 或者神神地

型號 Elephant M503

最近都覺得係有d神神地 滾輪 成日拉下 時 會 輕微拉上

上網極度之麻煩

唔知係咪壞 我又以為係有塵click住 但又拆唔開

又唔知係咪 無線干擾

打電話去維嘉(代理)到問....

又叫我拎上去整 話整唔好先換過個

主要係佢要先整>後換...唔係我諗都唔諗聽日上去換

車費都要錢呀~>0<" 整既時候無mouse用點算

個姐姐仔又悔悔氣咁

所以想上來問 究竟係咪壞左

最怕比果d人 耍來耍去.....