gigabyte mouse好唔好用

如題,是日經過黃金買左隻GM-M6800
手感唔錯,有無ching之前用過

我前兩日都買左隻GM-M6880 , 雷射的
手感真係好好
地庫有既都係$125  ,
另外我一開頭係第一層見到間賣$120 , 但行行下唔記得左係邊間

TOP

用m7600 無線,插前後都成日lag,結果要加長線到半米內
先收得順..

TOP

原帖由 。藍〞 於 2009-8-29 20:58 發表
我前兩日都買左隻GM-M6880 , 雷射的
手感真係好好
地庫有既都係$125  ,
另外我一開頭係第一層見到間賣$120 , 但行行下唔記得左係邊間

係咪有分optical同laser版?
我係cut star見得optical

TOP