Filand Media Center Keyboard with track ball

在旺電見到賣$260,請問有冇師兄用過這款無線Keyboard作為HTPC用途?    因為通常都坐在沙發,用滑鼠有點困難,效果如何,那個 track ball 難用嗎?  HTPC 主要用KM Player看高清片。謝謝!


[ 本帖最後由 mojo 於 2009-10-23 13:13 編輯 ]

幾好用, 現在用緊, 但個 track ball 的位不準,
常常自已走位

TOP