PRINTER印野一間間

本來剩係得圖係咁
而家連字都係咁
試過清洗打印機頭(軟件)
唔得
點解好
唔該哂

有咩解決方法呀
買左十舊墨呀

TOP

bumpbump

TOP

用清墨頭的專用水。賣代用的地方一定有

TOP

你部机系咪用左好耐,系咩牌子,打印机用得耐就一定会有问题,我部机系canon 8色机,都换左3个喷头咯

TOP

utube有片教人洗墨咀的

TOP

咩牌子?
墨頭墨盒分開?定一齊??

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP