Laser Printer 印出黎好淺色

DocuPrint M215fw

印左 5,500 張, 用完兩個代用之後
印出黎啲字好淺色
換另一個代用都係咁

係部機問題定係碳粉問題  ?

見淘寶有樣野叫 "載體", 有冇用 ?

载体是什么:
载体主要是一种铁氧化物,带有磁性,作用是使墨粉具有磁性。打印机加粉加到一定次数后打印就会变淡,这就是缺少载体引起的,请及时加注新载体继续使用。
载体是铁粉,在显影仓里通过和碳粉(墨粉)摩擦,使墨粉带电,感光鼓充电后和墨粉电性相反,然后由于正负电荷相互吸引,墨粉被吸附到感光鼓上形成静电潜象,然后通过转印带转印到纸上形成图像。
载体的作用:
导致原因:通常是自行加粉或者使用非施乐原装粉盒导致。因为原装粉盒会往显影仓里面补充日常损耗的载体,而自行加粉或者非施乐原装却不含载体,因而载体越打越少,到后面就出现越打越淡的现象。当然单靠粉盒内碳粉所含的载体供给是不够的,时间久了,硒鼓显影仓内的载体也会逐渐流失,使用含载体的EA碳粉可以有效减少铁粉的流失速度!
解决办法:往显影仓里面加载体。由于出现打印淡的问题以后,说明载体已经很少了,靠原装粉盒的自然补充也不足以解决打印淡的现象
可試, 不信換之.

TOP

Laser Printer
碳粉,感光鼓
都是消耗品,
感光鼓無晒就多數要成個鼓換
有些Laser Printer碳粉和感光鼓是一體的

TOP

Laser Printer
碳粉,感光鼓
都是消耗品,
感光鼓無晒就多數要成個鼓換
有些Laser Printer碳粉和感光鼓是一體 ...
a090203 發表於 2015-4-19 17:18


M215fw感光鼓唔換得
要成部機換

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 14789 於 2015-4-25 15:34 編輯

我已經玩到 +3 啦

聽日印張全黑再post上黎

10.jpg
2015-4-25 15:25

厚紙1
BTR +3
熱熔 +3

摸上去成張砂紙咁

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP