USB延長線有無分別?

USB 2.0, 3.0, 3.1, 依三種延長線有無分別? (除左顏色)

另外, 插落底板果種又有無分別? (都係除左顏色)

當然有啦,線芯數不同的。

TOP