wifi HDMI 連到但播唔到片

剛買左條 wifi HDMI 線,想將iPhone畫面mirror去電視/投影機仔,係連到,但一擔片就唔得。請教ching,關唔關屋企wifi太弱事?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

HDCP....

TOP

4, 5 定 6?
天地一沙鷗 發表於 2016-7-3 03:07


   
iphone 6

via HKEPC Ionic Reader v1.3.3 - iPhone

TOP

wi-fi hdmi線?
wi-fi係無線, hdmi係有線
你究竟買左係乜

TOP

TOP