Xerox CM115w 代用碳粉盒

請問有無師兄可以分享下邊隻好用無問題? 香港定係淘寶就OK? 有什麼要注意?

謝謝咁多位.

好難答到你!  因我自己只用過一個牌子的代用粉盒, 未比較過!
我也找不到全面的答案, 只能分享我的經驗, 也不知是對與不對的.
我在某寶買了四色(四盒)碳粉.  連碳粉有4塊晶片, 和四塊膠蓋(將晶片放原裝墨盒用).
也買了一包載體(4色通用的).
入碳粉時, 每色入了各自顏色的粉盒, 同時也各加了1/4包載體.   加了晶片, 也同時清了廢粉.
就是這樣, 也不知對不對!  
請各位指正!

TOP

如果你唔係成日用買原裝啦,用左代用點加載體都係得2年貨仔

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

好難答到你!  因我自己只用過一個牌子的代用粉盒, 未比較過!
我也找不到全面的答案, 只能分享我的經驗, 也 ...
gulakpi 發表於 2016-10-18 16:02


以我所知, 載體應該唔使落咁多

TOP

以我所知, 載體應該唔使落咁多
KinChungE 發表於 2016-10-19 09:20


一包純載體有40gm.
賣家說放在10gm, 混合碳粉放盒內便可.
應放多少呢?     如果放多了, 會怎樣?

TOP

一包純載體有40gm.
賣家說放在10gm, 混合碳粉放盒內便可.
應放多少呢?     如果放多了, 會怎樣? ...
gulakpi 發表於 2016-10-19 10:02


如果次次都用, 應該唔使放咁多
因為載體唔使次次加, 係淺色先加
加得多傷機, 不過呢D平機冇乜所謂啦

TOP

一包純載體有40gm.
賣家說放在10gm, 混合碳粉放盒內便可.
應放多少呢?     如果放多了, 會怎樣? ...
gulakpi 發表於 2016-10-19 10:02

乜載體可以咁樣混合碳粉一齊加嘅咩?唔係應該入CE MODE用空碳粉盒單獨加載體?你問清楚好喎。

TOP

除HP TONER 連DRUM 外, 其他用代用都好傷機.

TOP

乜載體可以咁樣混合碳粉一齊加嘅咩?唔係應該入CE MODE用空碳粉盒單獨加載體?你問清楚好喎。 ...
yytly 發表於 2016-10-19 20:37


原裝碳粉已經係本身有載體mix左
另外, 仲有一種載體係本身有顏色, 可以直接print添

TOP