Sata 3 線

C Hing 們唔知邊道有長既SATA 3 線,最好係軟身,兩邊都係扁頭,祇係新高登見過一款比普通的較長啲但係用弓尺頭!

淘寶綠聯搵下。

TOP