Corsair k70鍵盤altech 多少年保養??

岩岩吾小心錯手將杯麵d汁倒左落鍵盤, 之後已經即刻用紙巾清,將d制逐落清d汁,但可能d汁入左個底板,令到無反應,插電只有燈著,(上面著白燈)用風筒吹戈都系吾得,咩制都無反應。。唉

我搵返張單,但吾知幾多年保養,個盒就寫2年,之後有張紙貼上去就系altech 保養登記到網上,我記得以前系記錄戈。所以吾知真真正正多少年保養。。。

回覆 1# frankieyim


   
保養應該唔包入水 搵到都未必有用

via HKEPC IR Pro v2.1.0 - iPhone

TOP

保養一向都唔包人為...如果人為都包,咁咪蝕到high high

樓主都係物式過其他KB 好過啦~

TOP