Business card scanner

有無師兄知道邊隻business card scanner support 到 Office 365 ProPlus - Outlook?
問過PenPower,佢地個WorldCard唔support!