real racing 3

有無師兄玩緊?我用ug 007 玩,都無lag,用電話control ,要裝 rkremotecontrol

冇,ug007 系統區儲存設定太少了
計劃未來買多支 g4 先用果枝打機
ug007 睇波就算

TOP