hktv查實至小幾多mb寬頻先睇到

小弟住村,無用p記上網,轉用csl卡或港澳卡上網,平均在6.8mb,但看港視有時睇好多集都無事,而家睇點播就係咁窒,唉,而用x海看直播就非常流暢!

回覆 1# monster2016

請看:

 

TOP