8K廣播8月1日起試播

去開東京就要親身感受超高解象畫面同22.2音響啦!
http://www.nhk.or.jp/8k/index.html

目標似乎好進取,2016試播,2020普及咁話喎!
8K制作車已運往巴西,奧運期間部分比賽將會用8K轉播!
不過要入屋話咁易咩?又要大屏幕,而且22.2音響呢樣野幾考人,分上中下三層,上中兩層又分前後左中右,日本人咁窮,屋企又咁的式,真係會普及?

TOP

佢都好似講過8K主要商用...
yuswwai 發表於 2016-7-29 18:24


商用何必由國營nhk做?

TOP

咁香港咪直情永遠唔會普及?
losiukit1 發表於 2016-8-1 19:24


數碼電視廣播十幾年都未普及,仲想其他?

TOP