Sunning 買TCL電視有冇咩伏?

佢係賣香港行貨吧?

大店之中見佢賣最平, C725 65寸賣 $89xx

好似價錢唔錯,瘋澤亦都係多幾百,應該係行貨

TOP