KFC 牛肉飯$38, 可惜唔識利用 KFC 強項
應該加隻雞翼
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

$38不如食吉XX...

TOP

$38不如食吉XX...
tck0516 發表於 2016-7-4 16:40


未食過唔敢批評, 但應該加入 kfc 既優勢
送隻雞肶, $42 - 45 可以接受

TOP

實物 (食番吉野家好過)

TOP

實物 (食番吉野家好過)
??? 發表於 2016-7-4 19:55


    好垃圾。。。。

TOP

實物 (食番吉野家好過)
??? 發表於 2016-7-4 19:55


差咁遠?
D牛肉要用放大鏡來睇
其實係汁撈飯

TOP

寧願食吉野家

TOP

實物 (食番吉野家好過)
??? 發表於 2016-7-4 19:55


    算唔算違反商品说明條例?

TOP

看到實物. 還有人會去食.... 同吉野家相差咁遠.....吉野家咁比一比. 直成變咗良心企業......

TOP

差咁遠?
D牛肉要用放大鏡來睇
其實係汁撈飯
peterma 發表於 2016-7-4 21:29


擺明係D肥牛, 切頭切尾之後既剩番肉碎.

TOP