$4000 list 請比意見

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

過兩日出機  
請各巴絲打提供意見,

CPU : Intel Core i3-2120
底板 : ASUS P8B75-V
火牛: ANTE ...
davis0409 發表於 2012-7-27 22:18


DVD-rom唔要?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

...
davis0409 發表於 2012-7-27 22:28


當你唔要,list 個人覺得ok冇問題
total預$4100

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我自己覺得RAM 可以+多4G, 都係多150 - 200

TOP

點解個個出機隻牛都出咁大既=.=450W都有多啦

TOP