LGA1155底板請教

小弟有粒用1155既U,請問邊塊底板可以推介下(市面上仲買到既)!
感謝幫忙

去二手區搵下

TOP

H61, 少量B75 仲有新貨

TOP

1155真系買少見少,上新高登睇下.

TOP

H61,H67,Z68 都岩架啦

TOP

板淘寶大把, 乜U? K仔咪買 Z68/Z77, 其他買H61/H77/B75 等.

小弟有粒用1155既U,請問邊塊底板可以推介下(市面上仲買到既)!
感謝幫忙 ...
skyapple 發表於 2015-2-25 11:38

TOP

H61 黃金仲有

TOP