X99配CPU求建議

最近朋友讓左塊X99比我
諗緊配咩CPU好,香港好似無咩選擇,我諗應該都要淘X
但見D型號花多眼亂,真係唔知買邊款好(又ES又QS)
我應該50%打機50%文書/學下玩VM
各位C兄有無咩心水,BUDGET最多2000蚊,唔想太貴

回覆 1# kenleung369


     你個BUDGET我剩系諗到一粒CPU...
E5-2675V3,又系正式版,多開VM都應該唔系問題,唯一系主頻太低..
打機可能會差少少,但系我個人覺得呢粒真系抵挽!

TOP

回覆 2# xWxMxCx

thx ching
C兄有無邊間淘店推薦?
好驚奶野

TOP

我都冇乜買開邊間
不過最主要都系睇番佢銷量同評價,當然要留意番佢評價既可信度。

TOP