Intel Core i5-3570和 i3-3250 性價比邊個比較高?

如題 附上兩個CPU資料
i5-3570 4核4線程 3.4GHz 6mb緩存 77w
i3-3250 2核4線程 3.5GHz 3mb緩存 55w
唔知邊個好D

i5-3570

TOP

唔計價錢 冇人會話 i3 好過i5 啦

TOP

無價錢點比?

TOP

唔同level冇得比喎

TOP

無價錢點計性價比?

呢兩粒U係市面上基本唔會再有新貨發售。

TOP

淘仔兩粒U差3倍價錢咁滯

TOP

睇下你點用,如果系文書咪i3囖,否則i5都多餘

TOP