i3-6300 VS i3-7100

文書機用
以上2粒, 邊粒配B150板好??

G4560  平一半
http://cpu.userbenchmark.com/Com ... -i3-6100/3892vs3511
http://cpu.userbenchmark.com/Com ... -i3-7100/3892vs3891

Intel 2 Cores 4 Threads Pentium Dual Core G4560 Kaby Lake (3.5GHz,3M Cache,LGA 1151) CPU BOX 盒裝        HK$ 430
Intel 2 Cores 4 Threads Core i3-6100 Skylake (3.7GHz,3M Cache,LGA 1151,14nm) CPU BOX 盒裝        HK$ 823
Intel 2 Cores 4 Threads Core i3-7100 Kaby Lake (3.9GHz,3M Cache,LGA 1151,14nm) CPU BOX 盒裝        HK$ 905

TOP

G4560  平一半

Intel 2 Cores 4 Threads Pentium Dual Core G4560 Kaby Lake (3.5GHz,3M Cache,LGA 1151 ...
skywolf08 發表於 2017-3-2 12:27


如果忽略價格, 以上3粒 , I3 7100效能最好?

TOP

回復 3 #東尼仔

i3 6100 3.7Ghz
i3 7100 3.9Ghz

TOP

i3-7100比i3-6300效能好少少,3粒都差唔遠,但g4560非常抵買,拎d錢去升級其他野好過

TOP

回覆 5# pk9856123


    讚同!

TOP