thinkpad t400 上網問題

正常用wireless上網
右下角連線個公仔會有個地球
但係我成日係sch ( 有proxy上網 )
上到網但無地球( 時有時無 )
e+更加唔穩定上網
係咪機有問題?