notebook保養一問?

我時時看這裡c兄時時問那一保養較好,那一較唔好.
不如有(親身經歷)c兄講一講那一牌子保養較好,那一較唔好.最好都講怎好和怎唔好.