Acer Timeline M5-481G (i7) VS (i5)

Intel® Core™ i5 3317UB (1.7GHz, up to 2.60GHz / 3M L3 Cache)
VS
Intel® Core™ i7 3517UB (1.9GHz, up to 3.0GHz / 4M L3 Cache)

比多$1000 買i7 值唔值得
如果升左i7 會加快幾多個%?
--------------------------------------
拿黎畫圖 可能3D MAX

樓主, 我剛剛比較過~Acer Timeline M5-481G  真係抵玩=]
如果俾我選...I5, 電腦野好快OUT, 買咁貴做咩~
效能差少少~

如果你大把錢, 加多一千都唔係問題啦~XD

TOP

唔值

TOP

Intel® Core™ i5 3317UB (1.7GHz, up to 2.60GHz / 3M L3 Cache)
VS
Intel® Core™ i7 3517UB (1.9GHz,  ...
lai113ct 發表於 2012-7-28 00:22


e,,,我都睇中呢部機...
真係睇你拎黎做咩....
i7..講真都唔係好多software食到佢個效能...
個人鐘意i5多d...

TOP

Intel® Core™ i5 3317UB (1.7GHz, up to 2.60GHz / 3M L3 Cache)
VS
Intel® Core™ i7 3517UB (1.9GHz,  ...
lai113ct 發表於 2012-7-28 12:22 AM


大學價=值
高登價=唔值

TOP

大學價=值
高登價=唔值
outdate怪魔 發表於 2012-7-30 19:55


大學價已買 i5

TOP