Lenovo B460 唔着, 有無人知點整

部機死之前成日突然自動息機, 最後完全唔着, 電池同火牛應該是正常, 請問是什么問題?

爬過文估計是底板坏, 最後決定比左收買佬

TOP

爬過文估計是底板坏, 最後決定比左收買佬
veryfire 發表於 2014-10-24 16:08


賣左幾錢?

TOP