4-5k notebook 選擇

本帖最後由 Fabregalok 於 2014-10-29 01:38 編輯

-14" up
-主要打 LOL/sim4 (順就得,最低質素都ok)
-最好有SSD(or 有位俾我自己裝多個ssd/upgrade 容量)

Acer E5-571G i5-4210u HD 係咪最好o既選擇?

4k~5K 想要有SSD

TOP

4k~5K 想要有SSD
stanleymm 發表於 2014-10-29 01:45


行 igp 可以做到
不過市面上無咁樣的 config

TOP

所以咪話最好...

TOP