NOTEBOOK機身保護膜問題

NOTEBOOK機身保護膜問題
近排買左機~係淘寶買左機身保護膜
但驚自己會痴壞
有冇ching知邊道有得俾錢搵人幫手貼保護膜?
唔該哂