ASUS-ZENBOOK-UX303UB香港係唔係未出??

我見香港官網有介紹,但出去腦場見唔到有,我貪佢輕又有獨顯可以打下機,佢係未出定係已經係過期型號??Thank All