Acer Switch Alpha 12 用電時間

有用過的師兄,可否分享一下你們叉一次後的可用電量時間?
謝謝

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回覆 2# henry9207


    問一問筆係咪黃金豐X有賣?

TOP

回覆 2# henry9207

師兄,我就係睇了你說睇3個鐘影片都有75%,但我只有3個鐘就玩完
又有師兄說玩4個鐘剩~20%

TOP

回覆  henry9207

師兄,我就係睇了你說睇3個鐘影片都有75%,但我只有3個鐘就玩完
又有師兄說玩4個鐘剩~20 ...
cat286 發表於 2016-9-30 22:07


會唔會果位師兄係機入面播file, 而你係網上播?
又或者一個用Edge, 另一個用Chrome?

TOP

回覆 5# KinChungE

會有分別嗎? 我係網上睇影片加用edge, 和做普通文書.
我頭次裝軟件加更新,仲要用得唔夠2個鐘就要叉電了

TOP

回覆  KinChungE

會有分別嗎? 我係網上睇影片加用edge, 和做普通文書.
我頭次裝軟件加更新,仲要用得唔夠 ...
cat286 發表於 2016-10-1 00:16


裝軟件/更新一定食電
照計用edge應該慳電過chrome

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回覆 8# henry9207

但我平常用都係得3個鐘到,所以想參考下咁多位師兄的情況會否一樣,
看看要否拿去維修!

TOP

TOP