ACER E5 I3 如何

本帖最後由 koemi 於 2016-10-26 18:58 編輯

用黎俾長輩睇片, OK?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

依家2.5" HDD已經冇咩用
放多D野都慢到爆

TOP