Notebook 電量問題

本帖最後由 C_Law 於 2016-11-12 17:56 編輯

請問現時一般 Notebook 的電量大約用到幾耐?
由無電充到滿大約要充幾耐時間?

近日搵返部舊 Netbook 出來,發覺電量有問題。


無開機插火牛充電充到滿,繼續插住火牛開著部機,見到電池量係 100%(A)。
拔走火牛試下用,初時見到電池都幾平均的下降,但用用下忽然反彈小小(B)。
用住部機插返火牛充電一陣,見到電量上升,但拔走火牛的一刻就見到電量插水式下跌一截。
繼續無插火牛,用用下忽然又插水式下跌一截(C)。
插返火牛一路用一路充,但係充到 91% 就不能再上,部機亦熄了充電燈(D)。
用一陣拔走火牛齋用電池,在拔走的一刻竟然電量反彈小小(E)。再用用下又忽然插水式大跌一截(F)。

睇怕電池已死死地,所以想買過部 Notebook,無需要太高效能,普通上下網、Word、Excel、寫下簡單程式。

再解釋下幅圖:
深綠色底係插住火牛充到部機自動熄充電燈。
藍色底係插住火牛充電。
橙色底係拔走火牛靠電池運作。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊