lenovo一開機就自己熄,咩事

lenovo nb 有一次自己熄機
跟住之後一禁開機制,燈著了幾秒,之後自己熄機,畫面冇野睇
係咪死底版

死底版/電源都有可能.

TOP

死板多.

TOP

試試插住充電器,都係咁嘅就係機壞,開到嘅就換粒電再試。

TOP

回覆 4# wct

都係開唔到....
美國機..check 過要拎番上大陸整...

TOP

死板

TOP