MSI i5 3060

見到腦場有
應該是水機
台灣網至找到這個 config

水尾機要等到下年 3 月

想早買可以考慮

如果係10500h美水一早就有,只不過配置唔多好

via HKEPC Reader for Android

TOP

睇台水不如睇美水

TOP

如果係10500h美水一早就有,只不過配置唔多好

via HKEPC Reader for Android
mkfkenneth 發表於 2021-11-21 00:42


無問到是 10 代定 11 代
看來要等水尾機

今期 i7 3060 好似得少數做到 1100 鎂

TOP