msn9.0問題?

今日msn上線,佢叫我更新9.0,裝途中D字變緊,裝完望真D,
window D字轉晒,好似變晒黑體(姐係Vista果種),D字好細。
有冇人試過咁個問題?我點先可以轉返字體?

原帖由 滅道惡 於 2009-3-27 01:32 發表
今日msn上線,佢叫我更新9.0,裝途中D字變緊,裝完望真D,
window D字轉晒,好似變晒黑體(姐係Vista果種),D字好細。
有冇人試過咁個問題?我點先可以轉返字體?


工具入面無得變更嗎?我部機那d都唔細粒-v-

TOP

冇圖冇計傾
未見過亦未聽聞過一個 MSN 會影響全機字型

TOP

有冇人變成咁?好細隻D字...
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP