facebook upload 相 變死圖

試過其他機都同樣情況

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

攞D圖去第部機睇下,會唔會係你個photo applictation setup 出左問題,D setting 改到剩係你部機睇到

TOP