gomplayer 快播問題

以前快播既時候係連人講野既速度加快
e+唔知做過d咩之後加快之餘聲線變高音,變左雞仔聲
係咩影響到佢變左咁?

以前用終極解碼嗰時選擇高質量即OK

TOP