chrome 安裝時 比卡巴截停

唔知有無錯區...照計chrome無毒...

有無人試過甘?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

你有冇睇清楚個alert講乜?

TOP

誤報

TOP

原帖由 bunch 於 2009-8-30 21:49 發表
你有冇睇清楚個alert講乜?

Trojan.generic ..."自動執行的.......。這是特洛伊木馬程式....典型行為...."

即係點.....

請教

TOP

原帖由 ty040422 於 2009-8-30 22:06 發表

Trojan.generic ..."自動執行的.......。這是特洛伊木馬程式....典型行為...."

即係點.....

請教

裝Chrome時會將Google Update set成開機自動行,而卡巴期基認為"set成開機自動行"呢個行為有可疑,所以提你

TOP

原帖由 tkh7819 於 2009-8-30 22:15 發表

裝Chrome時會將Google Update set成開機自動行,而卡巴期基認為"set成開機自動行"呢個行為有可疑,所以提你


哦...唔該晒

TOP