vista taskbar電腦開關選項同taskbar位置問題

我個係business sp2

咁我之前禁開關隔離個框就有重新開機既選項,但宜家冇左想整返出黎

另外就係taskbar變左做低層,開browser個時個browser會覆蓋左個taskbar,點解決

原帖由 okokokok444 於 2009-9-6 17:12 發表
我個係business sp2

咁我之前禁開關隔離個框就有重新開機既選項,但宜家冇左想整返出黎

另外就係taskbar變左做低層,開browser個時個browser會覆蓋左個taskbar,點解決

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP