FireFox unicode 古怪字...

FireFox unicode 古怪字...
IE 就無問題.. 點解?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

用緊FF睇到係
香非

TOP

x2
FF係睇到"香非"黐埋
不過查實有呢個字咩?

TOP

我睇到「馡」。

TOP

佢貼圖 . ..一定睇到架喎

馡馡馡

TOP

馡馡馡馡<-----

我睇到加打到

TOP

係IE 係睇到字.. 不是"香非"

TOP

chrome 都係睇到馡

TOP

我IE,FF 都係睇到 馡(香非)..

TOP

拆碼都係以  香非 黎拆

TOP