Help 開唔到一個程式

我禁極都冇反應
跟住用執行身份先開到
上面果個開到
用下面果個打密碼就話<無法啟動服務........>
重裝都係咁
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

help

TOP