Win7的jump list

請問點解突然間我想釘選c: drive之類都冇反應?
仲要係我有一日發現冇哂我之前釘選左既野..請問有咩辨法解決?
thanks~
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊