ramdisk plus 11 使用問題

本來用落好地地
但係唔知點解尋日開始 ,重開機就認唔返個 ramdisk
我淨係裝左 diskeeper 同埋 用過一次開機重組 冇搞過其他野

有冇 ching 知點解決呢
os 係 xp sp3

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

我都想知 .......雖然我未用

TOP