KIS 2011 1 User 最平幾錢?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

回復 1# we5fe

師兄唔上網買續期? 應該係最平! 我都差唔多要買, 不過買之前要睇清楚!

http://www.hkishop.com/Product/A ... renew_download.aspx

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回復 3# we5fe

$40x 係全新 license
樓上係續期包

你有用緊既 license 續期當然係續期包抵!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

如果唔介意行簡體, 上網買大陸版最平 $99/3年

http://www.kaba365.com/1050000.asp

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP